LanguageŠpičkové prístrojové vybavenie

ZOBRAZIŤ VIAC

Zmluvy so všetkými poisťovňami

ZOBRAZIŤ VIAC

Dajte si urobiť vysnené plastické korekcie za výhodné ceny!

ZOBRAZIŤ VIAC

PRP metóda – aplikácia obohatenej vlastnej plazmy – Drakulova terapia

Omladenie vlastnou krvou, tzv. Drakulova terapia patrí medzi moderné, veľmi obľúbené a prirodzené ošetrenia zo sveta anti-agingu. V súčasností túto terapiu lekári poznajú pod podstatne serióznejšími názvami – ako PRP, čo v preklade z angličtiny znamená „plazma obohatená o krvné doštičky“, alebo ako S 3, „sérum z vlastnej krvi“. V západnej Európe a Severnej Amerike funguje PRP alebo S 3 terapia už niekoľko rokov. Do tohto času bolo už na túto tému publikovaných množstvo vedeckých prác o skvelých účinkoch tejto liečebnej metódy.

Ako vlastne táto terapia prebieha?

Nie je to tak strašné, nemusíte sa báť. Metóda je založená na aplikácii obohatenej krvnej plazmy – séra, ktorú lekár získa odstredením z Vašej krvi. Aplikovaná látka bude obsahovať Vašu plazmu a iné mimoriadne účinné látky. Vďaka tejto terapii je možné spomaliť starnutie úplne prirodzenou cestou – pomocou informácií, ktoré sú zapísané vo Vašej vlastnej krvi. Tajomstvo PRP metódy spočíva v tom, že krvná plazma obsahuje rôzne rastové faktory a proteíny, ktoré regenerujú pokožku, podporujú a urýchľujú jej hojenie. Týmto spôsobom sa pokožka začína opäť omladzovať. Poškodenia a predčasné starnutie pokožky, ktoré boli spôsobené vplyvom slnečného žiarenia, sa tak na dlhšiu dobu minimalizujú.

Kde všade sa PRP metóda využíva?

PRP regeneračná terapia stimuluje hojenie prostredníctvom injekcií vlastných rastových faktorov do postihnutých oblastí. PRP terapia je účinná liečba nielen v rámci kozmetického omladenia, ale aj pri liečbe niektorých bežných ortopedických ochorení, vrátane športových úrazov. Medzi ochorenia, pri ktorých sa úspešne využíva PRP metóda patria napríklad artróza I-III stupňa, zápaly šliach a ligamentov, natrhnuté svaly, poškodenia rotátorovej manžety, poranenia meniskov a mnoho iné.

Na klinike MEDCHIR sa špecializujeme na poskytovanie vysokokvalitnej chirurgickej starostlivosti zameranej na vykonávanie moderných miniinvazívnych zákrokov a artroskopických operácií, ktoré sú radikálne a pritom natoľko šetrné, že ich pacient absolvuje v ambulantnom režime bez potreby hospitalizácie. Vďaka špičkovému vybaveniu nášho pracoviska, predovšetkým najmodernejšia laparoskopická technika a vysokokvalitný prístroj LigaSure, anesteziologický prístroj, operačný 3D RTG prístroj C rameno, operačné lampy a klimatizačný prístroj vyhovujúci najmodernejším predpisom EU, vieme poskytnúť pacientovi tú najlepšiu starostlivosť so všetkými svojimi výhodami, ktoré majú za následok skrátenie hospitalizácie, zmenšenie pooperačnej bolesti a skrátenie pracovnej neschopnosti. Prístroj LigaSure sa využíva pri mnohých endoskopických výkonoch a pre pacienta predstavuje nový, šetrný operačný postup. Výhody tohto prístroja spočívajú predovšetkým v tom, že priebeh samotnej operácie je rýchlejší, minimalizujú sa krvné straty, rany na cievach sa lepšie hoja, celý pooperačný proces sa urýchli, zefektívni a znižuje sa riziko pooperačných komplikácií.

Spoločnosť MEDCHIR s.r.o. prevádzkuje v Kolárove od roku 1995 chirurgickú a rádiodiagnostickú ambulanciu. V septembri 2010 boli naše ambulancie presťahované do polyfunkčného domu MEDCHIR, s.r.o, v ktorom už boli vytvorené priestory na prevádzkovanie jednodňovej chirurgie. Samozrejmosťou bolo splnenie všetkých kritérií v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – predovšetkým splnenie požiadaviek na personálne a materiálno-technické vybavenie pracoviska jednodňovej chirurgie a následné uzatvorenie zmlúv so zdravotnými poisťovňami. V príjemnom prostredí kolektív našich odborníkov poskytuje s využitím najmodernejších liečebných metód a techník nadštandardnú zdravotnú starostlivosť v odboroch všeobecná chirurgia, úrazová chirurgia, ortopédia, gynekológia a plastická chirurgia v rozsahu Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Viac ako 90 % našich výkonov je hradených na základe zmlúv s jednotlivými zdravotnými poisťovňami: Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou Dôvera a Union. Ďalej realizujeme aj výkony nad rámec zmlúv so zdravotnými poisťovňami na priamu platbu pacienta. Samozrejmosťou je pre nás osobný, profesionálny a flexibilný prístup ku každému pacientovi. Snažíme sa ísť cestou maximálnej kvality diagnostiky a liečby, ktorú poskytujú naši špecialisti s najvyššou možnou odbornou kvalifikáciou. Naším prvoradým zámerom je najmä dosiahnutie dobrého výsledku a zabezpečenia maximálnej bezpečnosti pacienta počas zdravotnej starostlivosti, a preto pristupujeme ku všetkým našim pacientom individuálne bez ohľadu na organizačnú či finančnú stránku veci.

Úžasná klinika, úžasný ľudia a prístup. Klobúk dole. Ďakujem Vám veľmi pekne :-*

Plastika prsníkov

mellkupon