Zmluvy so všetkými poisťovňami

Spoločnosť MEDCHIR s.r.o. prevádzkuje v Kolárove od roku 1995 chirurgickú a rádiodiagnostickú ambulanciu. V septembri 2010 boli naše ambulancie presťahované do polyfunkčného domu MEDCHIR, s.r.o, v ktorom už boli vytvorené priestory na prevádzkovanie jednodňovej chirurgie. Samozrejmosťou bolo splnenie všetkých kritérií v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – predovšetkým splnenie požiadaviek na personálne a materiálno-technické vybavenie pracoviska jednodňovej chirurgie a následné uzatvorenie zmlúv so zdravotnými poisťovňami. V príjemnom prostredí kolektív našich odborníkov poskytuje s využitím najmodernejších liečebných metód a techník nadštandardnú zdravotnú starostlivosť v odboroch všeobecná chirurgia, úrazová chirurgia, ortopédia, gynekológia a plastická chirurgia v rozsahu Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Viac ako 90 % našich výkonov je hradených na základe zmlúv s jednotlivými zdravotnými poisťovňami: Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou Dôvera a Union. Ďalej realizujeme aj výkony nad rámec zmlúv so zdravotnými poisťovňami na priamu platbu pacienta. Samozrejmosťou je pre nás osobný, profesionálny a flexibilný prístup ku každému pacientovi. Snažíme sa ísť cestou maximálnej kvality diagnostiky a liečby, ktorú poskytujú naši špecialisti s najvyššou možnou odbornou kvalifikáciou. Naším prvoradým zámerom je najmä dosiahnutie dobrého výsledku a zabezpečenia maximálnej bezpečnosti pacienta počas zdravotnej starostlivosti, a preto pristupujeme ku všetkým našim pacientom individuálne bez ohľadu na organizačnú či finančnú stránku veci.

Pridaj komentár