LanguageŠpičkové prístrojové vybavenie

ZOBRAZIŤ VIAC

Zmluvy so všetkými poisťovňami

ZOBRAZIŤ VIAC

Dajte si urobiť vysnené plastické korekcie za výhodné ceny!

ZOBRAZIŤ VIAC

Noviny

Zmluvy so všetkými poisťovňami 21.06.2015.

Spoločnosť MEDCHIR s.r.o. prevádzkuje v Kolárove od roku 1995 chirurgickú a rádiodiagnostickú ambulanciu. V septembri 2010 boli naše ambulancie presťahované do polyfunkčného domu MEDCHIR, s.r.o, v ktorom už boli vytvorené priestory na prevádzkovanie jednodňovej chirurgie. Samozrejmosťou bolo splnenie všetkých kritérií v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – predovšetkým splnenie požiadaviek na personálne a materiálno-technické vybavenie pracoviska jednodňovej chirurgie a následné uzatvorenie zmlúv so zdravotnými poisťovňami. V príjemnom prostredí kolektív našich odborníkov poskytuje s využitím najmodernejších liečebných metód a techník nadštandardnú zdravotnú starostlivosť v odboroch všeobecná chirurgia, úrazová chirurgia, ortopédia, gynekológia a plastická chirurgia v rozsahu Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Viac ako 90 % našich výkonov je hradených na základe zmlúv s jednotlivými zdravotnými poisťovňami: Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou Dôvera a Union. Ďalej realizujeme aj výkony nad rámec zmlúv so zdravotnými poisťovňami na priamu platbu pacienta. Samozrejmosťou je pre nás osobný, profesionálny a flexibilný prístup ku každému pacientovi. Snažíme sa ísť cestou maximálnej kvality diagnostiky a liečby, ktorú poskytujú naši špecialisti s najvyššou možnou odbornou kvalifikáciou. Naším prvoradým zámerom je najmä dosiahnutie dobrého výsledku a zabezpečenia maximálnej bezpečnosti pacienta počas zdravotnej starostlivosti, a preto pristupujeme ku všetkým našim pacientom individuálne bez ohľadu na organizačnú či finančnú stránku veci.