LanguageŠpičkové prístrojové vybavenie

ZOBRAZIŤ VIAC

Zmluvy so všetkými poisťovňami

ZOBRAZIŤ VIAC

Dajte si urobiť vysnené plastické korekcie za výhodné ceny!

ZOBRAZIŤ VIAC

Operácie šliach na ruke a na noche

Dupuytrenova kontraktúra

Dupuytrenova kontraktúra je nebolestivé ochorenie, ktoré postihuje ruky. Palmárnu aponeurózu si možno predstaviť ako vejár väzivových vlákien v dlani. Pri jej ochorení (fibromatóza, Dupuytrenova kontraktúra – podľa baróna Guillaume de Dupuytren) dochádza k jej zhrubnutiu a zvrašťovaniu. Výsledkom je vznik podkožných uzlov a pruhov, obmedzujúcich naťahovanie prstov. Vyšší výskyt sa popisuje u ľudí manuálne ťažko pracujúcich (vibračné stroje), u obéznych ľudí a alkoholikov, ľudí liečených na cukrovku, reumatoidnú artritídu atď. Príčina vzniku tohto ochorenia je však mnohokrát nejasná (idiopatická).

Príznaky:

Klinický obraz býva vo väčšine prípadov veľmi typický. V dlani a na prstoch nachádzame uzly a pruhy väziva. Nejde však o postihnutie šliach. Častejšie je postihnutá ulnárna (t.j. bližšie k malíčku) strana ruky. Približne polovicu pacientov postihuje ochorenie na oboch rukách, pri postihnutí jednej ruky je častejšie zasiahnutá pravá strana. Pruhy, kontraktúry obmedzujú extenziu – natiahnutie (narovnanie) prstov, alebo dôjde k zúženiu medziprstia. Z prstov je najčastejšie postihnutý prstenník, ďalej malíček, prostredník a ukazovák. Dupuytrenova kontraktúra sa najčastejšie vyskytuje u mužov okolo päťdesiateho roku veku. Ochorenie postihuje prevažne bielu rasu a najfrekventovanejšie je u severoeurópskych národov (choroba Vikingov).

Predoperačná príprava:

Operácia nevyžaduje špeciálnu prípravu. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín).

Postup:

Operačný zákrok sa prevádza najčastejšie v miestnom alebo zvodovom znecitlivení. Znecitlivejúca látka sa teda aplikuje injekčne priamo do miesta operácie, prípadne cielene k nervom v oblasti zápästia alebo pazuchy (zvodové znecitlivenie). Aby sa zabránilo krvácaniu počas operácie, táto operácia sa vykonáva pri zaškrtení hornej končatiny manžetou. Táto manžeta môže pri dlhšie trvajúcej operácii spôsobiť bolesť, takže je nutné ju uvoľniť ešte pred koncom operačného zákroku. Pri samotnej operácii sa rôzne vedenými rezmi v dlani alebo na prstoch chirurgicky odstraňuje postihnuté tkanivo (hmatné uzly a pruhy). Pri dlhodobom obmedzení hybnosti prstov dochádza k skráteniu kĺbových väzov a preto je počas operácie potrebné tieto kontraktúry uvoľniť, aby bolo možné prsty narovnať. Pri nedostatku kožného krytu v dôsledku narovnania prstov sa väčšinou používa miestny lalokový posun, prípadne je niekedy nutné použiť kožný transplantát.

Pooperačný priebeh:

Po dôslednom pooperačnom pozorovaní, môže pacient opustiť zdravotnícke zariadenie už po niekoľkých hodinách. Pred odchodom do domáceho liečenia je každý pacient poučený o svojom zdravotnom stave a so svojim ošetrujúcim lekárom si dohodne termín preväzu (zväčša na druhý deň po operácii). Pooperačne je nutná zvýšená poloha (elevácia) operovanej končatiny, ktorá zmierňuje bolesť a zmenšuje opuch. Po uplynutí 10 -14 dní pacient prichádza na kontrolu za účelom odstránenia stehov. Veľmi dôležitá je pooperačná rehabilitačná starostlivosť o postihnutú ruku/ruky. Medzi hlavné ciele rehabilitácie patrí udržať rozsah flexie a extenzie (ohnutie a natiahnutie) tak, ako bol dosiahnutý pri operácii.

Intenzita a trvanie rehabilitácie potom závisí predovšetkým od rozsahu chirurgického výkonu a pridružených komplikácií. Výsledkom liečby Dupuytrenovej kontraktúry by mala byť ruka bez zatuhnutia a plne funkčná.

Komplikácie:

Vo všeobecnosti je pravdepodobnosť výskytu komplikácii priamo úmerná prítomnosti rizikových faktorov (napr. pokročilý vek, diabetes mellitus, ateroskleróza, choroby srdca a pľúc, nesprávna životospráva, obezita, fajčenie, väčší rozsah operačného výkonu).

Medzi všeobecné komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri akejkoľvek operácii patrí krvácanie počas a po operácii, infekcia, roztrhanie operačnej rany, predĺžené hojenie rany, tvorba hypertrofických až keloidných jaziev, alergická reakcia na dezinfekciu, lieky alebo použitý materiál. Pri vážnych komplikáciách môže byť potrebná opakovaná operácia.

Medzi špecifické komplikácie aponeurektomie môžeme zaradiť napr. poškodenie kožných nervov, ktoré je väčšinou reverzibilné (vratné). Dôsledkom ich poškodenia býva prevažne dočasné alebo výnimočne aj trvalé mravenčenie, pálenie, brnenie a obmedzená citlivosť prstov alebo dlane. Keďže sa pri operácii väčšinou odstraňuje len patologicky zmenené tkanivo aponeurózy (nepostihnutá časť sa ponecháva), v počiatočnom štádiu existuje malé riziko, že by sa ochorenie mohlo v budúcnosti prinavrátiť. Progresiou ochorenia sú ohrození pacienti, ktorým sa ochorenie objaví už v rannej dospelosti hlavne na palcovej strane dlane. Pri operácii ruky v zanedbanom a v pokročilom štádiu ochorenia už nemožno očakávať plnú úpravu funkcie ruky. Výnimočne a skôr po rozsiahlejších výkonoch nemožno vylúčiť vznik algodystrofického syndrómu (Sudeckov syndróm), čo je ochorenie sprevádzané výrazným opuchom a bolesťami celej ruky. Táto komplikácia vyžaduje i niekoľkomesačnú intenzívnu liečbu a neliečená môže spôsobiť trvalé postihnutie ruky.