LanguageŠpičkové prístrojové vybavenie

ZOBRAZIŤ VIAC

Zmluvy so všetkými poisťovňami

ZOBRAZIŤ VIAC

Dajte si urobiť vysnené plastické korekcie za výhodné ceny!

ZOBRAZIŤ VIAC

Operácie malých kĺbov ruky a nohy

Arthrodéza znamená opravu poškodenej časti kĺbu použitím špeciálnych chirurgických nástrojov. Ak nie je kĺb poškodený tak, aby bola opodstatnená jeho náhrada, avšak bolesť spôsobená poškodením kĺbu sťažuje pohyb, prípadne obmedzuje funkčnosť, arthrodéza môže zabezpečiť určitú úľavu. Arthrodéza je operačný zákrok, ktorý sa vykonáva s cieľom dosiahnuť úľavu pri bolesti v bedrách, členkoch a zápästiach, ako aj v iných kĺboch v tele. Touto procedúrou sa vytvára pevné kostné spojenie medzi kosťami v kĺbe, ktorý stráca pohyblivosť. Arthrodéza obnovuje stabilitu kĺbu, zlepšuje opornú funkciu a odstraňuje bolesť.

Indikácie pre vykonanie arthrodézy:

  • poúrazové stavy kĺbov s rozvojom degeneratívnych zmien ( 3.- 4. stupeň artrózy kĺbu, ktorý má byť operovaný)
  • výrazná deformita a RTG známky artrózy pri vbočenom palci
  • stav po aseptickej nekróze kosti (spontánne odumieranie kosti v dôsledku straty cievneho zásobenia) a následné deformity v súvislosti s týmto ochorením
  • deformity kĺbov pri systémových ochoreniach (reumatizmus)

Predoperačná príprava:

Samotný výkon nevyžaduje špeciálnu prípravu. Operácia sa vykonáva v lokálnej alebo celkovej anestézii, pričom v druhom prípade je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie. Týždeň pred operáciou je nutné dbať na zvýšenú hygienu operovanej končatiny (ostrihať nechty, pedikúra) aby na koži neboli žiadne trhlinky ani čerstvé rany. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín). V deň operácie pacient/ka nesmie 6 hodín pred výkonom jesť ani piť.

Postup:

Pri operácií sú jedným prípadne viacerými chirurgickými prístupmi odstránené zvyšky kĺbovej chrupavky a upravené kĺbové plochy do takej polohy, ktorá zabezpečí ich najlepší kontakt a neskôr umožní maximálnu mieru funkčnosti kĺbu. Na uzatvorenie kĺbu a nerušené hojenie kostí sa používajú implantáty z kovových plátov, skrutiek alebo drôtov. Organizmus po čase kosti zahojí a spojí do jedného celku. Podľa uváženia chirurga sú pacientovi následne podávané antibiotiká a lieky na prevenciu rizika vzniku žilovej trombózy.

Pooperačný priebeh:

Po dôslednom pooperačnom pozorovaní, môže pacient opustiť zdravotnícke zariadenie už po niekoľkých hodinách. Pred odchodom do domácej liečby je každý pacient poučený o svojom zdravotnom stave a so svojím chirurgom si dohodne termín ďalšej kontroly (spravidla na druhý deň) resp. termín odstránenia stehov (tie sa odstraňujú zvyčajne na 7. až 10. deň). Obnovenie plného zaťaženia kĺbu (končatiny) nie je možné skôr, ako je ukončená fáza rehabilitácie trvajúca 10-12 týždňov. Stabilizáciu kĺbu v priebehu tohto obdobia zabezpečujú rôzne typy ortéz, ktoré vo väčšine prípadov zároveň uľahčujú aj fyziologické pohyby.

Komplikácie:

Sú veľmi zriedkavé. Medzi všeobecné komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri akejkoľvek operácii patrí krvácanie počas a po operácii, infekcia, roztrhanie operačnej rany, predĺžené hojenie rany, tvorba hypertrofických až keloidných jaziev, alergická reakcia na dezinfekciu, lieky alebo použitý materiál. Medzi špecifické komplikácie môžeme zaradiť poškodenie nervov alebo ciev, rozvoj hlbokej žilovej trombózy, zlyhanie osteosyntézy s jej následným uvoľnením, tvorbu zjazveného väzivového tkaniva v okolí postihnutého kĺbu, ktorý si vyžaduje ďalší chirurgický zákrok.

Arthrolýza je chirurgické odstránenie tkaniva, ktoré výrazným spôsobom blokuje pohyb postihnutého kĺbu. Cieľom je zväčšiť rozsah kĺbového pohybu na mieru, ktorá umožňuje funkčné využívanie končatiny.

Predoperačná príprava:

Samotný výkon nevyžaduje špeciálnu prípravu. Operácia sa vykonáva v lokálnej alebo celkovej anestézii, pričom v druhom prípade je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie. Týždeň pred operáciou je nutné dbať na zvýšenú hygienu operovanej končatiny (ostrihať nechty, pedikúra) aby na koži neboli žiadne trhlinky ani čerstvé rany. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín). V deň operácie pacient/ka nesmie 6 hodín pred výkonom jesť ani piť.

Postup:

Pri operácií je jedným prípadne viacerými chirurgickými prístupmi odstránené tkanivo blokujúce pohyb v kĺbe na mieru, ktorá je bezpečná s ohľadom na prevenciu rizika prílišného oslabenia kosti a vzniku zlomeniny. V niektorých prípadoch je väzivo z kĺbovej dutiny možné odstrániť len artroskopicky. Následne sa do rany zavádza hadička (drén) na odvádzanie nahromadenej krvi. Podľa uváženia chirurga môžu byť pacientovi podávané antibiotiká a lieky na prevenciu rizika vzniku žilovej trombózy.

Pooperačný priebeh:

Po dôslednom pooperačnom pozorovaní, môže pacient opustiť zdravotnícke zariadenie už po niekoľkých hodinách. Pred odchodom do domácej liečby je každý pacient poučený o svojom zdravotnom stave a so svojím chirurgom si dohodne termín ďalšej kontroly (spravidla na druhý deň) resp. termín odstránenia stehov (tie sa odstraňujú zvyčajne na 7. až 10. deň). Po operácii je operovaná končatina uložená do zvýšenej polohy a prípadne znehybnená v ortéze. Dôležitá je včasná rehabilitácia zameraná na precvičovanie operovanej časti pohybového aparátu, na posilňovanie svalov a čo najrýchlejšie prinavrátenie funkčnosti kĺbu. Zhojenie s plnou záťažou operovanej končatiny je spravidla možné za 4-6 mesiacov po výkone.

Komplikácie:

Sú veľmi zriedkavé. Medzi všeobecné komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri akejkoľvek operácii patrí krvácanie počas a po operácii, infekcia, roztrhanie operačnej rany, predĺžené hojenie rany, tvorba hypertrofických až keloidných jaziev, alergická reakcia na dezinfekciu, lieky alebo použitý materiál. Medzi špecifické komplikácie môžeme zaradiť poškodenie nervov alebo ciev, rozvoj hlbokej žilovej trombózy, tvorbu zjazveného väzivového tkaniva v okolí postihnutého kĺbu, ktorý si vyžaduje ďalší chirurgický zákrok.