Operácie zlomeniny zápästia

Operácie zlomeniny zápästia

Zlomenina zápästia (Collesova fraktúra) – fractura radii loco typico – patrí medzi najčastejšie zlomeniny ľudského tela a prevažne býva spôsobená následkom pádu. Je to zlomenina okrajovej časti vretennej kosti na tzv. typickom mieste, podľa čoho získala svoj názov – typicky lokalizovaná – loco typico. Základ liečby pri takýchto zlomeninách tvorí zatvorená repozícia (uloženie zlomenej kosti do pôvodnej polohy) a následná sadrová fixácia (upevnenie).

Predoperačná príprava:

Samotný výkon nevyžaduje špeciálnu prípravu. Operácia sa vykonáva v celkovej anestézii, pričom je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie. V deň operácie pacient nesmie 6 hodín pred výkonom jesť ani piť.

Postup:

Liečba instabilných zlomenín by sa mala posúdiť prísne individuálne, podľa veku či fyzickej zdatnosti pacienta. Ak je zlomenina komplikovaná (čo je situácia, kedy zlomené kosti nie sú v správnej polohe), ich postavenie nie je anatomicky vyhovujúce, pristupuje sa k chirurgickému riešeniu. Liečba spočíva v napravení kosti do adekvátneho postavenia a fixácie osteosyntetickým materiálom buď Kirschnerovými drôtmi alebo dlahou. Sadrová fixácia sa ponecháva 4-6 týždňov.

Pooperačný priebeh:

Po dôslednom pooperačnom pozorovaní, môže pacient opustiť zdravotnícke zariadenie už po niekoľkých hodinách. Pred odchodom do domácej liečby je každý pacient poučený o svojom zdravotnom stave a so svojím chirurgom si dohodne termín ďalšej kontroly (spravidla na druhý deň) resp. termín odstránenia stehov (tie sa odstraňujú zvyčajne na 10. až 14. deň). Po operácii ruku polohujeme v závese, pri spaní ju podkladáme vankúšom, aby sme čo najviac obmedzili tvorbu opuchu prstov. Hojenie je vhodné podporiť aj niektorými doplnkami výživy, ktoré Vám pri prepustení odporučí Váš chirurg. V rámci prevencie pľúcnej embólie Vám môžu byť predpísané injekcie nízkomolekulárneho heparínu (fraxiparín), o ich nutnosti rozhoduje chirurg. Po odstránení sadrovej fixácie nasleduje šetrná ale intenzívna rehabilitácia. Zvlášť potrebné je cvičenie prstov, podľa možnosti viackrát denne. Dôležité je začať s jednoduchými pohybmi a postupne zvyšovať náročnosť jednotlivých cvičení. Spočiatku býva cvičenie bolestivé a na túto bolesť treba byť pripravený. Ruku ako celok postupne zaraďujeme do bežných denných činností, ktoré sú pre ňu tiež určitou formou cvičenia (česanie, umývanie, písanie, otváranie kľučiek dverí).

Komplikácie:

Ako každá operácia, aj operácia zlomeniny zápästia prináša so sebou určité riziká. Okrem všeobecných operačných komplikácií (infekcia, krvácanie, tvorba hypertrofických alebo keloidných jaziev) je nutné spomenúť aj komplikácie typické konkrétne pre túto operáciu. Najzávažnejšou komplikáciou je vznik Sudeckovho algodystrofického syndrómu, ktorý sa vyskytuje u pacientov pri hojení zlomenín. Je to ochorenie sprevádzané výrazným opuchom a bolesťami celej ruky, ktoré si vyžaduje i niekoľkomesačnú intenzívnu liečbu a neliečené môže spôsobiť trvalé postihnutie ruky.

Pridaj komentár