Laparoskopické gynekologické operácie

Laparoskopia patrí k najnovším, najčastejšie využívaným diagnostickým a operačným metódam v gynekológii. Priamou vizualizáciou malej panvy poskytuje možnosť diagnostikovať niektoré ochorenia a podľa potreby ich súčasne aj laparoskopickou cestou operačne riešiť.

Aké sú najčastejšie indikácie na laparoskopiu?

Dôvody na vykonanie laparoskopie môžu byť rôzne. Rozlišujeme diagnostickú a operačnú laparoskopiu. Kým diagnostická laparoskopia hľadá príčinu ťažkostí pacientky, tak operačná je indikovaná na operačné riešenie existujúceho problému. Medzi najčastejšie dôvody laparoskopie zaraďujeme:

 • sterilita (neplodnosť),
 • chronická bolesť v malej panve,
 • podozrenie na endometriózu,
 • podozrenie na chronické zápalové ochorenie malej panvy,
 • potvrdenie, resp. vylúčenie anomálií na vnútorných pohlavných orgánoch,
 • akútna bolesť brucha,
 • podozrenie na mimomaternicovú tehotnosť.

Ako sa laparoskopia vykonáva?

Laparoskopia sa vykonáva v celkovej anestézii. Po príprave operačného poľa sa urobí krátky (asi 1cm dlhý) rez v dolnom póle pupku a následne sa pomocou špeciálnej ihly aplikuje do dutiny brušnej CO2, aby sa predná brušná stena oddialila od vnútorných orgánov. Cez ten istý rez sa zavádza do dutiny brušnej optika, ktorá je napojená na kameru a monitor. Operatér na monitore vidí stav v dutine brušnej. Podľa potreby sa vykonávajú ešte jeden až dva ďalšie pomocné rezy (asi 1 cm dlhé), cez ktoré sa do dutiny brušnej zavádzajú potrebné laparoskopické operačné nástroje. Samotný operačný výkon závisí od zistenej diagnózy a potrebe operačného riešenia.

Hlavné výhody laparoskopie:

 • možnosť detailného zobrazenia vnútorných pohlavných orgánov,
 • možnosť presného posúdenia priechodnosti vajíčkovodov,
 • možnosť jednoznačne diagnostikovať niektoré ochorenia, ktoré nie je možné zistiť neinvazívnymi metódami (napr. ultrazvukom),
 • možnosť súčasne ochorenie diagnostikovať a podľa potreby ho hneď aj operačne riešiť,
 • rýchla rekonvalescencia pacientky po operácii, skrátenie doby práceneschopnosti,
 • menšia pooperačná bolesť v súvislosti s operačným zákrokom,
 • menšie riziko infekcie.

Ako prebieha laparoskopia v rámci jednodňovej chirurgie?

 • na plánovaný operačný výkon musí prísť pacientka s interným predoperačným vyšetrením, nakoľko výkon prebieha v celkovej anestézii,
 • pacientka pred operáciou absolvuje anestéziologické konzílium,
 • pred operačným výkonom je potrebné si vyholiť oblasť genitálií a podľa potreby aj podbrušie a okolie pupku,
 • v deň výkonu prichádza pacientka ráno nalačno užije iba lieky odporúčané anestéziológom,
 • prebehne samotný operačný výkon,
 • po dôslednom pooperačnom pozorovaní, môže pacientka opustiť zdravotnícke zariadenie už po niekoľkých hodinách.
 • pred odchodom do domácej liečby je každá pacientka poučená o svojom zdravotnom stave a so svojím chirurgom si dohodne termín ďalšej kontroly (spravidla na druhý deň) resp. termín odstránenia stehov (tie sa odstraňujú zvyčajne na 7. až 10. deň).

Pridaj komentár