LanguageŠpičkové prístrojové vybavenie

ZOBRAZIŤ VIAC

Zmluvy so všetkými poisťovňami

ZOBRAZIŤ VIAC

Dajte si urobiť vysnené plastické korekcie za výhodné ceny!

ZOBRAZIŤ VIAC

Všeobecná chirurgia

Súčasťou celého vývoja ľudstva je úsilie lekárov – zdravotníkov zachovať a upevňovať zdravie. S pojmom zdravie úzko súvisí aj ďalší základný pojem, a to choroba. Obidva tieto pojmy predstavujú protipóly v pocitoch jednotlivca. Chirurgia je niekedy v odbornej literatúre charakterizovaná ako veda a umenie zároveň. Ten, kto ju ovláda, môže vracať ľuďom to najcennejšie – zdravie a neraz i život. Všeobecná chirurgia je súbor činností a znalostí z chirurgického odboru. Veľké množstvo chirurgických výkonov je možné realizovať formou ambulantnej, alebo jednodňovej chirurgie. V našom zariadení ponúkame služby na špičkovej európskej úrovni, najmodernejšie operačné sály i prístrojové vybavenie v celom regióne. Podobne ako v iných odboroch je najväčšou výhodou skrátenie času liečby bez potreby hospitalizácie. V rámci všeobecnej chirurgie sa venujeme nasledovným oblastiam: