Všeobecná chirurgia

Súčasťou celého vývoja ľudstva je úsilie lekárov – zdravotníkov zachovať a upevňovať zdravie. S pojmom zdravie úzko súvisí aj ďalší základný pojem, a to choroba. Obidva tieto pojmy predstavujú protipóly v pocitoch jednotlivca. Chirurgia je niekedy v odbornej literatúre charakterizovaná ako veda a umenie zároveň. Ten, kto ju ovláda, môže vracať ľuďom to najcennejšie – zdravie a neraz i život. Všeobecná chirurgia je súbor činností a znalostí z chirurgického odboru. Veľké množstvo chirurgických výkonov je možné realizovať formou ambulantnej, alebo jednodňovej chirurgie. V našom zariadení ponúkame služby na špičkovej európskej úrovni, najmodernejšie operačné sály i prístrojové vybavenie v celom regióne. Podobne ako v iných odboroch je najväčšou výhodou skrátenie času liečby bez potreby hospitalizácie. V rámci všeobecnej chirurgie sa venujeme nasledovným oblastiam:

Pridaj komentár