Materské znamienka, kožné novotvary a nádory

Materské znamienka sú vo všeobecnosti nazývané všetky druhy ohraničených vývojových porúch kože alebo slizníc kdekoľvek na tele. Môžu byť vrodené alebo získané počas života. V koži materských znamienok sú zoskupené tzv. névové bunky, ktoré tvoria pigment. V niektorých prípadoch je toto nahromadenie pigmentových buniek dedičné.

Riziká:

Aj z nevinného materského znamienka sa môže vyvinúť rakovina kože. Malígna (zhubná) premena névu je charakterizovaná:

  • spontánnou ulceráciou (zvredovatením) a krvácaním,
  • zväčšením a stmavnutím,
  • šírením sa pigmentovaného útvaru do okolia,
  • vytváraním ďalších pigmentových lézií v blízkom okolí pôvodného útvaru,
  • zápalovými zmenami bez vonkajšej príčiny (mechanické poškodenie a pod.),
  • bolestivosťou a svrbením.

Postup:

Materské znamienka sa najčastejšie odstraňujú chirurgicky vo väčšine prípadov v rámci lokálnej anestézie (miestne znecitlivenie). Rana sa následne ošetrí podľa pokynov chirurga, odstránené znamienko sa odošle na histologické vyšetrenie, pri ktorom sa zistí, či sa jedná o zhubný alebo nezhubný útvar. V prípade pozitívneho výsledku, je pacientovi navrhnutý ďalší liečebný postup ako aj návšteva onkológa.

Pooperačný priebeh:

Odstraňovanie znamienok nie je bolestivé a väčšinou nijako neobmedzuje pacienta v bežnom živote. Hneď po operačnom výkone môže pacient opustiť zdravotnícke zariadenie. Pred odchodom do domácej liečby je každý pacient poučený o svojom zdravotnom stave a so svojím chirurgom si dohodne termín ďalšej kontroly resp. termín odstránenia stehov (tie sa odstraňujú zvyčajne na 7. až 10. deň). Pre nerušené hojenie rany je vhodné sa vyhýbať niekoľko dní väčšej fyzickej námahe. Bezprostredne po zákroku by operované miesto nemalo byť vystavované priamemu slnečnému žiareniu.

Komplikácie:

Ako po každej operácii, sa môžu vyskytnúť komplikácie ako krvácanie, infekcia v rane, predĺžené hojenie rany, alebo bolestivosť v oblasti rany. Percento výskytu je malé, ale úplne sa vylúčiť nedajú.

Pridaj komentár