Odstránenie osteosyntetického materiálu po operáciách

Odstránenie osteosyntetického materiálu po operáciách

Odstránenie (extrakcia) osteosyntetického materiálu znamená vybratie kovového chirurgického materiálu zo zhojených zlomenín kostí, prípadne po iných chirurgických zákrokoch. Cieľom odstránenia kovu je snaha o dosiahnutie pôvodného stavu pred úrazom, prípadne zlepšenie funkcie končatiny.

Predoperačná príprava:

Samotný výkon nevyžaduje špeciálnu prípravu. Operácia sa vykonáva v lokálnej alebo celkovej anestézii, pričom v druhom prípade je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín). V deň operácie pacient/ka nesmie 6 hodín pred výkonom jesť ani piť.

Postup:

Podľa charakteru použitého chirurgického materiálu sa tento zákrok vykonáva v celkovej, prípadne lokálnej anestézií. Najčastejším prístupom pri extrakcii je rez v pôvodnej jazve, sú však aj situácie, kedy je potrebný iný rez pre pohodlnú bez komplikačnú extrakciu materiálu. Podľa nálezu a operačného výkonu sa môže vkladať do rany drén, ktorý je po 24 hodinách odstránený.

Pooperačný priebeh:

Po dôslednom pooperačnom pozorovaní, môže pacient opustiť zdravotnícke zariadenie už po niekoľkých hodinách. Pred odchodom do domácej liečby je každý pacient poučený o svojom zdravotnom stave a so svojím chirurgom si dohodne termín ďalšej kontroly (spravidla na druhý deň) resp. termín odstránenia stehov (tie sa odstraňujú zvyčajne na 7. až 10. deň). Po tomto období je povolená plná záťaž.

Komplikácie:

Ako každá operácia, aj extrakcia osteosyntetického materiálu má svoje komplikácie. Medzi všeobecné komplikácie patrí krvácanie počas a po operácii, infekcia, roztrhanie operačnej rany, predĺžené hojenie rany, tvorba hypertrofických až keloidných jaziev, alergická reakcia na dezinfekciu, lieky alebo použitý materiál. Medzi špecifické komplikácie môžeme zaradiť napr. poškodenie kožných nervov, ktoré je väčšinou reverzibilné (vratné). Výnimočne a skôr po rozsiahlejších výkonoch nemožno vylúčiť vznik algodystrofického syndrómu (Sudeckov syndróm). Výskyt týchto komplikácii je však zriedkavý.

Pridaj komentár