LanguageŠpičkové prístrojové vybavenie

ZOBRAZIŤ VIAC

Zmluvy so všetkými poisťovňami

ZOBRAZIŤ VIAC

Dajte si urobiť vysnené plastické korekcie za výhodné ceny!

ZOBRAZIŤ VIAC

Úžinové syndrómy – carpal tunel

Syndróm karpálneho tunela (sy canalis carpi)

Karpálny tunel

Ide o oblasť, kde prebiehajú šľachy ohýbačov prstov spoločne s mohutným nervom, ktorý zásobuje svojimi vláknami prvý až tretí prst, vrátane polovice štvrtého prsta. Zabezpečuje nielen citlivosť ale i jemnú motoriku prstov. Strop tohto kanála tvorí tuhý väzivový pruh, ktorý môže byť za určitých okolností zhrubnutý a môže utláčať štruktúry pod ním uložené, vrátane vyššie spomenutého nervu.

Syndróm karpálneho tunela:

Tento syndróm patrí medzi najčastejšie ochorenia poškodzujúce ruku a postihuje najčastejšie ženy. Syndróm karpálneho tunela vzniká, keď dochádza k stlačeniu (kompresii) stredového nervu (n. medianus). Môže ho zapríčiniť každý stav, pri ktorom dochádza k zúženiu tunela, jeho opuchu alebo k zadržiavaniu tekutín v tuneli. Tlačiť na stredový nerv môžu často rôzne deformácie zápästia po zlomeninách alebo ťažkom pomliaždení, alebo nádory (lipómy, gangliá). Syndróm býva často podmienený práve opakovaným preťažovaním ruky (ťažko manuálne pracujúci) a určitými stereotypnými činnosťami (ako napr. práca s klávesnicou a myšou). Príčina vzniku tohto ochorenia je však mnohokrát nejasná.

Príznaky:

Medzi typické príznaky patria náhle alebo postupne sa rozvíjajúce bolesti ruky a „mravenčenie“ (tŕpnutie) prstov ruky, ktoré sa môže objaviť cez deň ale i v noci (pacienti sa často budia a nemôžu pre ťažkosti zaspať).  Pre syndróm je typická nemožnosť vykonávania určitých činností ako napr. vypadávanie predmetov z ruky, pacient si nevie zapnúť gombík, pri jemnej činnosti neudrží predmet v ruke. Častá je i  stuhnutosť ruky, zvýšená únavnosť, opuch ako i obmedzená pohyblivosť prstov (pacient nevie prsty plne pokrčiť do dlane).

Predoperačná príprava:

Operácia si nevyžaduje špeciálnu prípravu. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín).

Postup:

Operačný zákrok sa prevádza najčastejšie v miestnom znecitlivení. Znecitlivejúca látka sa teda aplikuje injekčne priamo do miesta operácie v oblasti dlaňovej strany zápästia a dlane. Aby sa zabránilo krvácaniu počas operácie, sa táto operácia vykonáva pri zaškrtení hornej končatiny manžetou. Táto manžeta môže pri dlhšie trvajúcej operácii spôsobiť bolesť, takže je nutné ju uvoľniť ešte pred koncom operačného zákroku. Pri samotnej operácii sa pomocou pozdĺžneho rezu v dlani pretína priečny väz v oblasti zápästia, pod ktorým prechádza stlačený nerv (nervus medianus) a tým dochádza k uvoľneniu nervu z jeho obalov (neurolýza). Niekedy sa k výkonu pripojuje aj odstránenie zhrubnutých šľachových obalov (synovectomia), ktoré môžu zužovať priestor vnútri tunela.

Pooperačný priebeh:

Po dôslednom pooperačnom pozorovaní, môže pacient opustiť zdravotnícke zariadenie už po niekoľkých hodinách. Pred odchodom do domáceho liečenia je každý pacient poučený o svojom zdravotnom stave a so svojim ošetrujúcim lekárom si dohodne termín preväzu (zväčša na druhý deň po operácii).

Na druhý deň po zákroku je nevyhnutné cvičenie s operovanou rukou (cviky budú predvedené operatérom). Bandáž na ruke je treba nosiť po dobu 2 týždňov. Po uplynutí tejto doby pacient prichádza na kontrolu za účelom odstránenia stehov. Operovanú ruku môže  začať pacient používať na bežné činnosti po treťom týždni od zákroku. Nasledujúce  2 až 3 mesiace  je nutné vyhýbať sa akémukoľvek záťažovému používaniu postihnutej ruky.

Komplikácie:

Vo všeobecnosti je pravdepodobnosť výskytu komplikácii priamo úmerná prítomnosti rizikových faktorov (napr. pokročilý vek, diabetes mellitus, ateroskleróza, choroby srdca a pľúc, nesprávna životospráva, obezita, fajčenie, väčší rozsah operačného výkonu). Väčšie riziko komplikácii majú samozrejme pacienti, nedodržujúci pokyny lekára v pooperačnom období.

Medzi všeobecné komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri akejkoľvek operácii patrí krvácanie počas a po operácii, infekcia, roztrhanie operačnej rany, predlžené hojenie rany, tvorba hypertrofických až keloidných jaziev, alergická reakcia na dezinfekciu, lieky alebo použitý materiál.

Medzi špecifické komplikácie dekompresie môžeme zaradiť zriedkavé poškodenie nervu alebo jeho drobných vetiev spôsobujúce poruchu kožnej citlivosti alebo hybnosti palca, bolestivosť jazvy dlane alebo vznik algodystrofického syndrómu (Sudeckov syndróm), čo je ochorenie sprevádzané výrazným opuchom a bolesťami celej ruky. Vylúčiť nemožno ani recidívu obtiaží pri nadmernom jazvení a tvorbe zrastov v mieste zákroku.