LanguageŠpičkové prístrojové vybavenie

ZOBRAZIŤ VIAC

Zmluvy so všetkými poisťovňami

ZOBRAZIŤ VIAC

Dajte si urobiť vysnené plastické korekcie za výhodné ceny!

ZOBRAZIŤ VIAC

Artroskopické výkony v kolennom a ramennom zhybe

Artroskopia v kolennom zhybe       

Koleno je najčastejšie artroskopovaným kĺbom v ľudskom tele. Patrí medzi najzložitejšie kĺby ľudského tela. V kolene je mnoho štruktúr, ktoré môžu byť následkom úrazu alebo degeneráciou poškodené. Ide hlavne o menisky, predný a zadný skrížený väz a často býva poškodená aj chrupavka. Artroskopia je v súčasnosti metódou voľby v diagnostike a liečbe poranení vnútrokĺbových štruktúr kolenného zhybu. Jej cieľom je v prvom rade zlepšenie funkcie kĺbu, odstránenie alebo zníženie kĺbovej instability ako aj minimalizácia trvalých následkov.

Predoperačná príprava:

Operácia nevyžaduje zvláštnu prípravu. V deň operácie je potrebné klásť dôraz na hygienu operovanej oblasti. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín). V deň operácie pacient/ka nesmie 6 hodín pred výkonom jesť, piť, na operáciu prichádza s interným predoperačným vyšetrením.

Postup:

Operácia sa vykonáva celkovej anestézii. Aby sa zabránilo krvácaniu počas operácie, táto operácia sa vykonáva pri zaškrtení dolnej končatiny manžetou. Operácia je realizovaná miniinvazívne tak, že pomocou dvoch 1 cm rezov po stranách kolena je zavedená operačná kamera a nástroje. Artroskop je napojený na videokameru, ktorá sníma obraz z operovaného kĺbu. Obraz prenášaný z vnútra kĺbu cez videokameru sleduje operatér na monitore. Podľa typu poranenia je možno vykonať nasledujúce výkony:

  • ošetrenie poranenia menisku
  • ošetrenie poranenia krížnych väzov
  • ošetrenie poranenia chrupavky
  • ošetrenie poranenia postranných väzov
  • ošetrenie nestability jabĺčka
  • ošetrenie vnútrokĺbových zrastov

Pooperačný priebeh:

Po dôslednom pooperačnom pozorovaní, môže pacient opustiť zdravotnícke zariadenie. Pred odchodom do domáceho liečenia je každý pacient poučený o svojom zdravotnom stave a so svojim ošetrujúcim lekárom si dohodne termín preväzu (zväčša na druhý deň po operácii).V pooperačnom období treba počítať s výskytom bolesti, modrín, opuchu a výpotku v oblasti kolena, ktorý vyžaduje jeho opakované punkcie. Podľa typu prevedenej operácie sa bezprostredne po operácii určuje individuálny rehabilitačný plán.

Komplikácie:

Sú veľmi zriedkavé. Medzi všeobecné komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri akejkoľvek operácii patrí krvácanie počas a po operácii, infekcia, roztrhanie operačnej rany, predĺžené hojenie rany, tvorba hypertrofických až keloidných jaziev, alergická reakcia na dezinfekciu, lieky alebo použitý materiál. Pri vážnych komplikáciách môže byť potrebná opakovaná operácia.

Medzi špecifické komplikácie artroskopie môžeme zaradiť:

  • poranenie senzitívneho (cit vedúceho) nervu: K poraneniu prichádza v oblasti kožného rezu. Prejavuje sa výpadkom citlivosti v malom úseku pod operačnou ranou. Väčšinou príznaky spontánne doznievajú do jedného roku.
  • trombembolická choroba: Stav sa prejavuje narastajúcim opuchom a bolesťami lýtka. Liečba spočíva v kľudovom režime na lôžku a užívaní liekov znižujúcich zrážanlivosť krvi. Vzácne môže prísť k embolizácii krvnej zrazeniny do pľúc, ktorá môže viesť k život ohrozujúcemu stavu.
  • infekcia kolenného kĺbu: Pri infekcii kolenného kĺbu je nutná hospitalizácia a reoperácia s výplachom kolena, zavedením preplachovej drenáže, celkovým a lokálnym podávaním antibiotík. Po prekonanom zápale sa v kĺbe môžu tvoriť zrasty obmedzujúce pohyb.