LanguageŠpičkové prístrojové vybavenie

ZOBRAZIŤ VIAC

Zmluvy so všetkými poisťovňami

ZOBRAZIŤ VIAC

Dajte si urobiť vysnené plastické korekcie za výhodné ceny!

ZOBRAZIŤ VIAC

Operácia kladivkového prsta

Kladivkový prst (digitus hammatus) je častou deformitou nohy. Deformity malých kĺbov v oblasti palca a prstov nohy sú častým javom hlavne v ženskej populácii, ale môžeme sa s nimi stretnúť aj u mužov. Príčiny sú multifaktoriálne. Najväčší podiel na vzniku týchto deformít má pravdepodobne štýl obúvania – úzka špica a vysoký podpätok. Dochádza k preťažovaniu klenby nohy a jednotlivých kĺbov, k skráteniu malých svalov nohy a svalov v oblasti predkolenia. Všeobecne patria tieto deformity do skupiny komplexných statických deformít prednej nohy a nepredstavujú len kozmetický ale aj zdravotný problém. Časté sú bolesti, otlaky a zápaly v oblasti vyčnievajúcich kostí malých kĺbov prstov a v prednej časti spodnej plochy nohy.

Predoperačná príprava:

Samotný výkon nevyžaduje špeciálnu prípravu. Operácia sa vykonáva v lokálnej alebo celkovej anestézii, pričom v druhom prípade je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín). V deň operácie pacient/ka nesmie 6 hodín pred výkonom jesť ani piť.

Postup:

Cieľom operačnej liečby je úprava jednotlivých deformít tak, aby bolo dlhodobo zabezpečené vyhovujúce postavenie palca a prstov nohy, a tým pádom aj úľava od bolestí a tlaku v obuvi. Všeobecne ide o operačné výkony kedy prístupom cez krátke kožné rezy musíme prerušiť kontinuitu záprstných kostí (osteotómia) alebo jednotlivých článkov palca a prstov, nasleduje úprava postavenia, korekcia deformity a fixácia kovovou skrutkou. Tento kovový materiál nám zaručí správne postavenie do tej doby, kým dôjde k zhojeniu jednotlivých kostí.

Pooperačný priebeh:

Bolestivosť po výkone je individuálna. Zvýšená poloha operovanej nohy a chladenie vo väčšine prípadov pomáha zmierňovať ťažkosti. Po dôslednom pooperačnom pozorovaní, môže pacient opustiť zdravotnícke zariadenie už po niekoľkých hodinách. Pred odchodom do domácej liečby je každý pacient poučený o svojom zdravotnom stave a so svojím chirurgom si dohodne termín ďalšej kontroly (spravidla na druhý deň) resp. termín odstránenia stehov (tie sa odstraňujú zvyčajne na 10. až 12. deň). Po operácii je nutná chôdza a zaťažovanie nohy v špeciálnej pooperačnej topánke po dobu 4-6 týždňov. Pri operáciách deformít prstov bez zásahu na záprstných kostiach nie je nutné odľahčovanie nohy ani špeciálna obuv. Po kostnom zhojení nasleduje reedukácia chôdze a individuálny strečingový program. Plná záťaž je možná 6-8 týždňov po operácii.

Komplikácie:

Vo všeobecnosti je pravdepodobnosť výskytu komplikácii priamo úmerná prítomnosti rizikových faktorov (napr. pokročilý vek, diabetes mellitus, ateroskleróza, choroby srdca a pľúc, nesprávna životospráva, obezita, fajčenie, väčší rozsah operačného výkonu). Medzi komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri tejto operácii patrí krvácanie počas a po operácii, infekcia, roztrhanie operačnej rany, predlžené hojenie rany, tvorba hypertrofických až keloidných jaziev, alergická reakcia na dezinfekciu, lieky alebo použitý materiál. Percento výskytu je malé, ale úplne sa vylúčiť nedajú.