LanguageŠpičkové prístrojové vybavenie

ZOBRAZIŤ VIAC

Zmluvy so všetkými poisťovňami

ZOBRAZIŤ VIAC

Dajte si urobiť vysnené plastické korekcie za výhodné ceny!

ZOBRAZIŤ VIAC

Operácia gankliomu

Ganglióm je nezhubný nádor mäkkých častí, ktorého pôvod je väčšinou v šľachových pošvách alebo kĺbových puzdrách. Klinicky ide o podkožné zdurenie, ktoré je vo väčšine prípadoch elastickej konzistencie, pevne fixované k spodine, obsahujúce rôsolovitú, číru a viskóznu tekutinu. Niekedy môže byť však ganglióm tuhý, až imponuje dojmom kostného výrastku. Ganglióm vzniká buď postupne niekoľko mesiacov, alebo náhle. Vyskytuje sa častejšie u žien medzi 20. a 40. rokom. Najčastejšie sa vyskytuje na dorzálnej (vrchnej) strane zápästia. Ganglia môžu byť bolestivé (najmä pri ich prvom výskyte), môžu meniť svoju veľkosť aj tvar, niekedy môžu dokonca úplne zmiznúť. V závislosti od veľkosti a lokalizácie môžu obmedzovať pohyb ruky alebo prstov. Špecifická príčina vzniku ganglia doposiaľ nebola dokázaná. Ganglióm sa môže okrem iného objaviť v súvislosti s traumatickým mechanizmom, degeneratívnym ochorením tkanív v okolí kĺbu alebo šľachovej pošvy (napr. reumatoidná artritída atď.).

Predoperačná príprava:

Samotná operácia nevyžaduje špeciálnu prípravu. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín). Pri orfarinizácii doporučujeme 10 dní pred zákrokom prechod na nízkomolekulárny heparín (napr. fraxiparine 0,3-0,4 s.c).

Postup:

Operačný zákrok sa prevádza najčastejšie v miestnom alebo zvodovom znecitlivení. Znecitlivejúca látka sa teda aplikuje injekčne priamo do miesta operácie, prípadne cielene k nervom v oblasti zápästia alebo pazuchy (zvodové znecitlivenie). V ojedinelých prípadoch pri rozsiahlych nálezoch a opakovaných recidívach sa vykonáva v celkovej anestéze. Aby sa zabránilo krvácaniu počas operácie, táto operácia sa vykonáva pri zaškrtení hornej končatiny manžetou. Táto manžeta môže pri dlhšie trvajúcej operácii spôsobiť bolesť, takže je nutné ju uvoľniť ešte pred koncom operačného zákroku. Pri samotnej operácii sa rôzne vedenými kožnými rezmi nad útvarom starostlivo vypreparuje miesto odstupu gangliómu z kĺbového puzdra a následne sa chirurgicky odstraňuje – extirpuje ganglióm súčasne s častou kĺbového puzdra, resp. šľachovej pošvy, z ktorej ganglióm vyrastá. Ranu následne vypláchneme a vložíme do nej hadičku (drén), aby odvádzala krv z rany. Ranu potom zašijeme, prekryjeme sterilnou gázou a naložíme elastickú bandáž.

Pooperačný priebeh:

Po dôslednom pooperačnom pozorovaní, môže pacient opustiť zdravotnícke zariadenie už po niekoľkých hodinách. Pred odchodom do domáceho liečenia je každý pacient poučený o svojom zdravotnom stave a so svojim ošetrujúcim lekárom si dohodne termín preväzu (zväčša na druhý deň po operácii). Pooperačne je nutná zvýšená poloha (elevácia) operovanej končatiny, ktorá zmierňuje bolesť a zmenšuje opuch. Po uplynutí 10 -14 dní pacient prichádza na kontrolu za účelom odstránenia stehov. Plná funkcia ruky sa dosahuje vo väčšine prípadov do 21 dní po operácii, v závislosti od lokalizácie a veľkosti ganglia. Veľmi dôležitá je pooperačná rehabilitačná starostlivosť o postihnutú ruku. Popísaný stav vychádza z bežného pooperačného priebehu. Rekonvalescencia je však proces individuálny a závisí ako od individuálnych schopností hojenia organizmu každého jedinca tak i od svedomitosti prístupu pacienta.

Komplikácie:

Vo všeobecnosti je pravdepodobnosť výskytu komplikácii priamo úmerná prítomnosti rizikových faktorov (napr. pokročilý vek, diabetes mellitus, ateroskleróza, choroby srdca a pľúc, nesprávna životospráva, obezita, fajčenie, väčší rozsah operačného výkonu).

Medzi všeobecné komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri akejkoľvek operácii patrí krvácanie počas a po operácii, infekcia, roztrhanie operačnej rany, predĺžené hojenie rany, tvorba hypertrofických až keloidných jaziev, alergická reakcia na dezinfekciu, lieky alebo použitý materiál. Pri vážnych komplikáciách môže byť potrebná opakovaná operácia.

Medzi špecifické komplikácie extirpácie ganglia môžeme zaradiť napr. poškodenie kožných nervov, ktoré je väčšinou reverzibilné (vratné). Dôsledkom ich poškodenia býva prevažne dočasné alebo výnimočne aj trvalé mravenčenie, pálenie, brnenie a obmedzená citlivosť v operovanej oblasti, resp. prstov alebo ruky. Napriek tomu, že chirurgická liečba je považovaná za najefektívnejšiu, sa ganglióm môže znovu objaviť. Chirurgický zákrok nerieši totiž príčinu ale iba následok. Percento recidív sa v literatúre udáva okolo 10 %. Prevencia vzniku nie je známa. Pri operácii v zanedbanom a v pokročilom štádiu ochorenia a po rozsiahlejších výkonoch nemožno vylúčiť vznik algodystrofického syndrómu (Sudeckov syndróm), čo je ochorenie sprevádzané výrazným opuchom a bolesťami celej ruky. Táto komplikácia vyžaduje i niekoľkomesačnú intenzívnu liečbu a neliečená môže spôsobiť trvalé postihnutie ruky.