LanguageŠpičkové prístrojové vybavenie

ZOBRAZIŤ VIAC

Zmluvy so všetkými poisťovňami

ZOBRAZIŤ VIAC

Dajte si urobiť vysnené plastické korekcie za výhodné ceny!

ZOBRAZIŤ VIAC

Špičkové prístrojové vybavenie

Na klinike MEDCHIR sa špecializujeme na poskytovanie vysokokvalitnej chirurgickej starostlivosti zameranej na vykonávanie moderných miniinvazívnych zákrokov a artroskopických operácií, ktoré sú radikálne a pritom natoľko šetrné, že ich pacient absolvuje v ambulantnom režime bez potreby hospitalizácie. Vďaka špičkovému vybaveniu nášho pracoviska, predovšetkým najmodernejšia laparoskopická technika a vysokokvalitný prístroj LigaSure, anesteziologický prístroj, operačný 3D RTG prístroj C rameno, operačné lampy a klimatizačný prístroj vyhovujúci najmodernejším predpisom EU, vieme poskytnúť pacientovi tú najlepšiu starostlivosť so všetkými svojimi výhodami, ktoré majú za následok skrátenie hospitalizácie, zmenšenie pooperačnej bolesti a skrátenie pracovnej neschopnosti. Prístroj LigaSure sa využíva pri mnohých endoskopických výkonoch a pre pacienta predstavuje nový, šetrný operačný postup. Výhody tohto prístroja spočívajú predovšetkým v tom, že priebeh samotnej operácie je rýchlejší, minimalizujú sa krvné straty, rany na cievach sa lepšie hoja, celý pooperačný proces sa urýchli, zefektívni a znižuje sa riziko pooperačných komplikácií.

Spoločnosť MEDCHIR s.r.o. prevádzkuje v Kolárove od roku 1995 chirurgickú a rádiodiagnostickú ambulanciu. V septembri 2010 boli naše ambulancie presťahované do polyfunkčného domu MEDCHIR, s.r.o, v ktorom už boli vytvorené priestory na prevádzkovanie jednodňovej chirurgie. Samozrejmosťou bolo splnenie všetkých kritérií v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – predovšetkým splnenie požiadaviek na personálne a materiálno-technické vybavenie pracoviska jednodňovej chirurgie a následné uzatvorenie zmlúv so zdravotnými poisťovňami. V príjemnom prostredí kolektív našich odborníkov poskytuje s využitím najmodernejších liečebných metód a techník nadštandardnú zdravotnú starostlivosť v odboroch všeobecná chirurgia, úrazová chirurgia, ortopédia, gynekológia a plastická chirurgia v rozsahu Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Viac ako 90 % našich výkonov je hradených na základe zmlúv s jednotlivými zdravotnými poisťovňami: Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou Dôvera a Union. Ďalej realizujeme aj výkony nad rámec zmlúv so zdravotnými poisťovňami na priamu platbu pacienta. Samozrejmosťou je pre nás osobný, profesionálny a flexibilný prístup ku každému pacientovi. Snažíme sa ísť cestou maximálnej kvality diagnostiky a liečby, ktorú poskytujú naši špecialisti s najvyššou možnou odbornou kvalifikáciou. Naším prvoradým zámerom je najmä dosiahnutie dobrého výsledku a zabezpečenia maximálnej bezpečnosti pacienta počas zdravotnej starostlivosti, a preto pristupujeme ku všetkým našim pacientom individuálne bez ohľadu na organizačnú či finančnú stránku veci.

Cenník
Plastická chirurgia
Abdominoplastika – Plastika brušnej steny 1,450 €
Labioplastika – Plastika malých pyskov ohanbia 400 €
Komplikované znamienko 105 €
Korekcia jazvy 190 €
PLASTIKA RUKY
Operácia tŕpnutia ruky 180 €
Skákavé prsty 120 €
PLASTIKA PRSOV
Redukcia prsníkov veľká – zmenšenie a úprava prsníkov 1,300 €
Pexia prsníkov –  zdvihnutie prsníko 1,100 €
Augmentácia – zväčšovanie prsníkov (od 900) 1100€ + implantát
Centrálna redukcia + augmentácia úprava prsníkov + implantát 1,750 €
Výmena implantátov 1,600 €
Gynekomastia u mužov – operácia prsnej žlazy u mužov 700 €
PLASTIKA VIEČKY
Horné viečka 450 €
Dolné viečka 450 €
Horné a dolné viečka spolu 800 €
PLASTIKA NOSA
Komplikovaný nos 1,200 €
Plastika nosa 900 €
Face lifting tvár + krk – vyhladenie vrások 1,150 €
Odstávajúce ušnice- obidve 350 €