Language(Slovenčina) Operácia pri roztrhnutí Achillovej šťachy