Language(Slovenčina) Operácie šliach na ruke a na noche